Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel. 041/513 5100
Fax. 041/513 5056
www.uniza.sk