www.oparp.uniza.sk

26250120021 Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ŽU prostredníctvom modernizácie vyučovacích priestorov a s využitím najmodernejších IKT

Časový rámec realizácie projektu projektu: 06/2009-10/2011

Výška NFP :                4 974 796,36 EUR
Spolufinancovanie:      261 831,39 EUR

 

Hlavné aktivity projektu:

1.1. Rekonštrukcia vyučbových priestorov na letisku Dolný Hričov

Cieľom aktivity je rekonštrukcia vyučbových priestorov na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu 

 Metóda: nadstavba sedlovej strechy jestvujúcich objektov s plochou strechou.

1.2. Rekonštrukcia ťažkých laboratórií FEL

Cieľom aktivity je rekonštrukcia priestorov ťažkých laboratórií v súlade so zlepšením podmienok vzdelávacieho procesu

Metóda: výmena podláh, dverí, elektro rozvodov a osvetlenia, tepelná izolácia, montáž klimatizácie, výmena okien, elektroinštalácia, výmena umývadiel a vodovodných batérií, nová maľba

1.3. Rekonštrukcia a drobné opravy vyučbových priestorov ŽU

Cieľom aktivity je zlepšenie energetickej prevádzky vyučovacích priestorov a ich úprava tak, aby vyhovovali súčasnému európskemu štandardu.

Metóda: výmena podláh, výmena dverí, tepelná izolácia, výmena okien

2.1. Modernizácia užívateľských zariadení

 Cieľom aktivity je vytvorenie kvalitných podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

Metóda: modernizácia uživateľských zariadení, ktorá bude zameraná na vybavenie vyučbových priestorov modernou IKT a programovým vybavením.

2.2. Modernizácia sieťových tachnológií

Cieľom aktivity je zlepšenie kvality sieťových technológií.

Metóda: modernizácia sieťových technológií zameraná na:

- tvorbu, uloženie, distribuciu inrormácií

- podporu komunikácie a spolupráce použivateľov siete

- upgrade počítačovej siete

- vysielanie IP televízie

Dokument bol zobrazenť 3759 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010