www.oparp.uniza.sk

26250120052 Budovanie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu

Budovanie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu

ITMS 26250120052

Termín realizácie projektu: 10/2012 - 12/2015

Oprávnené výdavky :      2 933 614,17 €

 NFP                                 : 2 786 933,46 €

 Spolufinancovanie     :    146 680,71 €    

 

  AKTIVITY:

1.1 Rekonštrukcia objektov vzdelávacej infraštruktúry

Cieľom aktivity je rekonštrukcia existujúcich vzdelávacích priestorov za účelom zabezpečenia kvalitných priestorových podmienok pre vzdelávanie študentov univerzity. V rámci realizácie aktivity bude vyriešené zásobovanie budov areálu univerzity na Veľkom dieli vodou (budovy VD1,VD2,NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG,NI,NJ,Polprevádzka) inštaláciou stanice pre zvýšenie tlaku vody, budú sa relizovať opravy striech na budovách NA,NB,NC,ND,NE,NG,NI,NJ a zrealizuje sa zateplenie budov NF (PEDAS), B (FRI), sekcia A - vzdelávacie priestory ŽU na letisku D.Hričov.

1.2 Rekonštrukcia a úpravy laboratórnych priestorov pre výčbu študentov

Cieľom aktivity je rekonštrukcia existujúcich laboratórnych priestorov a úprava suterénnych priestorov na vybudovanie laboratórií za účelom zabezpečenia kvalitných priestorových podmienok pre vzdelávanie študentov univerzity. V rámci realizácie aktivity budú zrekonštruované objekty: priestory pre nové laboratórium multimediálnych technológií pre EF, ktoré vzniknú prestavbou suterénnych priestorov pri univerzitnej knižnici,  laboratórne priestory fyzikálnych laboratórií na Katedre fyziky EF (NB 421,422,423,424), priestory Laboratória obnoviteľných zdrojov SJF (NI 411), priestory ťažkého laboratória SJF (NI 417) a priestory laboratória biofyziky EF (AB 305).

1.3 Debarierizácia objektov vzdelávacej infraštruktúry

Cieľom aktivity debarierizácie objektov vzdelávacej infraštruktúry je vytvorenie podmienok na ich využívanie telesne postihnutými študentmi. V rámci aktivity budú debarierizované budovy B (FRI), NB, NC, NE, NF a Polopprevádzka. Bezbariérovosť bude riešená podľa konkrétnych budov kombináciou vybudovania bezbariérových vstupov a rekonštrukciou nevyhovujúcich výťahov za vhodné pre prepravu vozíčkarov.

1.4 Rekonštrukcia ubytovacích kapacít pre študentov

Cieľom aktivity je rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia univerzity za účelom vytvorenia vhodných ubytovacích podmienok pre študentov.  V rámci tejto aktivity bude zrekonštrukovaný objekt ubytovacej infraštruktúry pre študentov - internát G na Veľkom dieli.

 

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Dokument bol zobrazenť 2873 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010